: پنجشنبه 03 بهمن 1398

سامانه اطلاع رساني سهامداران بانك صادرات ايران

  

مديران بانك 

 
                               
مدیرعامل و عضو هيات مديره: دكتر حجت اله صيدي
رييس هیات مدیره :  پرويز مقدسي 


    


عضو هیات مدیره  و قائم مقام مدیرعامل:   رضا صديق    


                                                        

                                                                                   عضو هیات مدیره :   دكتر امیر یوسفیان


                                                                                  عضو هیات مدیره :   دكتر حمید تاجیک