: پنجشنبه 03 بهمن 1398

سامانه اطلاع رساني سهامداران بانك صادرات ايران

  

سوالات متداول 

 

1-  ميزان سود نقدی هر سهم مربوط به دوره مالي 93 و چگونگي دريافت آن؟

سود نقدي هر سهم بانك صادرات ايران 45ريال مي باشد.

سهامداراني كه پيش از تاريخ  25 تيرماه 1394 اطلاعات مربوط به  حســــــاب سپهري خود را به اداره  

 كل سهامداران و مجامع اعلام نموده اند به حسابشان واریز گرديد.

سهامداراني كه حساب سپهري خود را معرفي ننموده اند و  يا حساب سپهري نداشته مي  توانند از ابتداي

 شهريور ماه سال جاري با مراجعه حضوري به يكي از شعب بانك صــــادرات ايران  در ســراسر كشور 

با ارائه كارت ملي سود سهام خود را  دريافت نمايند.

=========================================================

2- چگونه مي توانيم سود سهام مربوط به دوره هاي مالي گذشته خود را دريافت نماييم؟

جهت دريافت سود سهام دوره هاي مالي قبل نز مي توانيد با مراجعه به يكي از شعب بانك صادرت ايران

در سراسر كشور و ارائه كارتملي و اعلام كدبورسي و دوره مالي مور نظر سود سهام خود را دريافت نماييد. 

=========================================================

  3- سوالات خود را چكونه مي توانيد با امور سهام در ميان بگذاريم؟

شما مي توانيد از طريق شماره تلفن هاي موجود در صفحه اصلي با اداره كل سهام ارتباط برقرار نماييد.

ضمنا از طريق صفحه شخصي خود امكان پرسش و پاسخ وجود دارد.

 

========================================================

4- در صورت بروز مشكل در ورود به سامانه چه بايد كرد؟‌

در صورت هر گونه مشكل در ورود به سامانه با آدرس الكترونيكي sahamdaran@bsi.ir  بـا موضوع

مشكل در سايت مكاتبه نماييد.

 

 =======================================================

بازديدكننده گرامي اين قسمت در دست تكميل مي باشد...